bedrijfsprocessen

Elk succesvol IT-project vertrekt vanuit de noden van het bedrijf. De beste manier om deze te identificeren is het beschrijven van de bedrijfsprocessen. Elk proces bestaat uit verschillende stappen die voor een bepaalde input zorgen en die door iets of iemand worden uitgevoerd. Deze stappen resulteren uiteindelijk in output op basis waarvan een besluit kan genomen worden.

Vaak gebruikt men een “Functiestroom-diagram” om dergelijke processen te visualiseren.

proces mobile device

Door de processen te beschrijven leert men ze ook begrijpen en ontdekt men de sterke en zwakke punten. Kortom; een onmisbaar instrument om elk IT-project aan te vatten.