van informatie naar inzicht

Met Business Analytics zet u informatie om naar bruikbare inzichten, die op een snelle en uniforme manier ter beschikking worden gesteld.

 

datawarehouse

De sleutel is een performant, goed beveiligd en optimaal gestructureerd corporate datawarehouse. In het DWH wordt operationele data verzameld en opgeslagen. De gebruikers hebben toegang tot de data voor rapportering en analyses. Die toegang wordt verleend door de Business Analytics tools.

Een krachtige ETL-tool verzamelt alle informatie uit de verschillende operationele systemen en eventuele externe toepassingen (Extract). De data worden getransformeerd naar een uniforme technologie en taal, al dan niet met de nodige verrijkingen en controles (Transform). Daarna worden ze in het datawarehouse geladen (Load). Dit verschaft een holistisch beeld van uw bedrijf, met duidelijke inzichten vanuit verschillende perspectieven die uw operationele en strategische keuzes ondersteunen.

 

datakwaliteit

Onvolledige en incorrecte gegevens leiden tot inefficiënte processen en vice versa. De beschikbare data uit diverse bronsystemen zijn een strategisch sturingsinstrument. De kwaliteit van de gegevens is van primordiaal belang, aangezien incorrecte data kunnen leiden tot verkeerde inzichten en beslissingen en uiteindelijk tot ongewenste resultaten.

“One version of the truth” is de slagzin die onze business consultants hoog in het vaandel dragen. Dezelfde data waarop ook de analyses gebeuren, zijn beschikbaar voor alle users op één centraal punt.

data kwaliteit afbeelding