i.deeds informeert – 23 februari 2017

How to take data from anywhere, govern it everywhere and create value for everyone?

We kijken terug op een inspirerende namiddag en avond met meer dan 100 genodigden!

Boeiende presentaties waarbij Data Governance – Master Data – Het Logisch Datawarehouse – Watson Analytics – Block Chain – GDPR – Internet of Things – Enterprise Architecture….uitvoerig aan bod kwamen.

i.deeds dankt iedereen die van deze eerste editie ‘i.deeds informeert’ een geslaagd event maakte.

Wil u meer weten over de nieuwe trends waarmee u straks zal geconfronteerd worden? 
mail uw vraag naar info@ideeds.be

Noteer alvast de datum van de volgende i.deeds informeert:

donderdag 28 september 2017!


Hieronder vindt u enkele sfeerfoto’s van het event.