wat doen we

Elk bedrijf is anders

Veel IT-oplossingen beperken zich tot het ondersteunen van de business-processen. In een economisch uitdagende tijd wint echter de behoefte aan echte kennis aan belang. Vanuit die behoefte is i.deeds ontstaan, als een onafhankelijk adviesbureau dat BI-oplossingen realiseert. BI-projecten maken nu nog steeds het grootste deel uit van de activiteit.

Vaak is de BI-behoefte slechts het topje van de ijsberg. Als de informatie niet beschikbaar is, kan er ook niet op gerapporteerd worden. De sterktes en zwaktes van de organisatie komen nadrukkelijker in beeld; symptomen die onderliggende oorzaken hebben en aan de bron moeten aangepakt worden. Bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en geoptimaliseerd, systemen die niet meer voldoen moeten vervangen worden door nieuwe systemen, eventueel moet nieuwe software ontwikkeld worden. i.deeds helpt en adviseert u in elk van bovenstaande domeinen.

 

4 bollen