i.deeds Blog
26.08.2021

Waarom Sparx Enterprise Architect (Sparx EA) gebruiken?

Heel wat tools zijn voorhanden voor het uittekenen en modelleren van procesdiagrammen, datamodellen, etc. Om te weten of u voordeel kan halen uit het gebruik van Sparx EA, is het belangrijk om eerst het verschil te kennen tussen een diagram en model.

Een diagram of een model?

Een diagram is een tekening en wordt voor een specifiek doel gebruikt, zoals het transparant maken van een proces om optimalisaties te detecteren of om nieuwe medewerkers inzicht te geven in het bedrijf. Een belangrijk verschil is dat in een model relaties tussen verschillende elementen gelegd worden. Zo kan men in een model verschillende procesdiagrammen aan elkaar linken om de samenhang en volgorde van deze processen duidelijk te maken. Ook kunnen de relaties tussen activiteiten in een proces en de gebruikte applicaties, of de relaties tussen applicaties en data gemodelleerd worden. Op basis van de gemodelleerde relaties kan onderzocht worden waar de single-point-of-truth van de data zich bevindt en in welke processen of applicaties de data verder gebruikt wordt.

Bekende tekentools zoals Visio kunnen u verder op weg helpen wanneer u enkel diagrammen wil tekenen. Het gebruik van Sparx EA kan aanbevolen worden wanneer u uw bedrijf wil modelleren.

Sparx afbeelding 2

Welke zaken zijn te modelleren in Sparx?

In Sparx EA kunt u naast processen nog heel wat andere zaken modelleren, zoals applicaties, integraties tussen applicaties, data flows, IT infrastructuur tot zelfs uw bedrijfsstrategie en een bedrijfswoordenboek. Hiervoor maakt Sparx EA gebruik van heel wat standaard modelleertalen, zoals BPMN, Archimate, UML, etc. Elementen uit eender welke standaard kunnen gecombineerd worden in uw model en kunnen op hetzelfde diagram gevisualiseerd worden, inclusief de onderlinge relaties.

En wat meer is....

Daarenboven zorgt het gebruik van een project database er voor dat collaboratie op hetzelfde model mogelijk is. Wanneer de actoren, applicaties, processen, data, … aan elkaar gelinkt werden, is het mogelijk om via Sparx EA analyses uit te voeren op de modellen. Zo kunnen tijdens een IT-selectietraject “wat als”-analyses uitgewerkt worden op basis van deze relaties om bijvoorbeeld na te gaan welke processen en actoren impact zouden ondervinden als een oude applicatie vervangen wordt.  

Sparx EA bezit ook een krachtige zoekfunctie die u in staat stelt om op een heel snelle manier het model te bevragen. Door uw volledige bedrijfsarchitectuur centraal bij te houden, wordt het silo-denken doorbroken, wat de verdere optimalisatie van het bedrijf enkel maar ten goede komt.

“Bezin eer ge begint”

Sparx EA is een prachtige en heel uitgebreide tool, wat een groot pluspunt is, maar tegelijk ook een nadeel kan zijn: doordat alles mogelijk is in de tool, kan er ook veel "verkeerd" lopen. Bij het starten van een nieuw project is er geen begeleiding door de tool: het is een lege doos met een volle toolbox.  Uit het model kan er enkel afleid worden wat er ook effectief in werd gestoken. Doordacht starten met modelleren, kan achteraf heel wat problemen vermijden.

Geïnteresseerd om Sparx EA in te zetten in uw bedrijf? Aarzel dan niet om i.deeds te contacteren. Met onze jarenlange (praktijk)ervaring kunnen wij u begeleiden en een quickstart geven aan uw project.