Diensten

Uw bedrijfsprocessen in kaart brengen

Elk succesvol IT-project vertrekt vanuit de noden van het bedrijf. De beste manier om deze te identificeren is het beschrijven van de bedrijfsprocessen. Elk proces bestaat uit verschillende stappen die voor een bepaalde input zorgen en die door iets of iemand worden uitgevoerd. Deze stappen resulteren uiteindelijk in output op basis waarvan een besluit kan genomen worden.

Uw sterke en zwakke punten begrijpen

Door de processen gedetailleerd te beschrijven leren we ze ook te begrijpen en ontdekken we de sterke en zwakke punten. We brengen in kaart wat en wie er nodig is tijdens het proces, hoe de verschillende stappen in het proces moeten uitgevoerd worden, en hoe de efficiëntie en effectiviteit van het proces wordt opgevolgd. Met andere woorden de KPI’s die het proces sturen. Dit alles stellen we voor in een turtle diagram dat vaak gebruik wordt door bedrijven met een ISO-9001 certificaat.

turtle_diagram.png

Kennis blijft binnen uw bedrijf

Om uw bedrijfsprocessen te visualiseren maken we gebruik van de BPMN-standaard. Het voordeel hiervan is dat uw procesbeschrijvingen universeel zijn en door iedereen op dezelfde manier begrepen worden. Uw communicatie over processen, zowel intern als met externen zoals de implementatiepartner van uw nieuwe IT-oplossing, zal efficiënter verlopen. 

Bovendien vormen de procesbeschrijvingen een ideaal hulpmiddel om nieuwe medewerkers op te leiden en kennis te laten maken met de manier van werken binnen uw bedrijf. 

Dankzij die procesbeschrijvingen bent u er als leidinggevende ook zeker van dat de kennis van een proces niet langer in het hoofd van (enkele van) uw mensen leeft, maar dat deze kennis ook binnen uw bedrijf geborgd wordt. i.deeds zal u daarvan tijdens een procesanalyseproject of in het kader van een selectietraject bewust maken.

bpmn.png
Hebt u interesse in Bedrijfsprocessen? Contacteer Caroline voor een afspraak!