meer over
Business Intelligence.
Business Intelligence

Aan de slag met BI

Onze aanpak onderscheidt zich omdat onze consultants er stuk voor stuk van doordrongen zijn dat een project pas kans heeft van slagen als dit gebeurt met zorg voor de organisatie, de processen en de mensen. Wij zijn het bindmiddel tussen IT en uw business.

Onze aanpak: de reis

Een BI-project zoals wij dit voeren verloopt op een gecontroleerde wijze en doorloopt een aantal fases. Misschien kan u het nog het best vergelijken met een reis, een uitdaging waarbij wij u gedurende het hele traject begeleiden, adviseren en ondersteunen op weg naar de bestemming.

Intake

In enkele inleidende gesprekken gaan we na wat uw noden zijn, wat de uitdagingen zijn waar u voor staat en toetsen we af in hoeverre BI u daarbij kan helpen. BI heeft heel wat potentieel en kan effectief een game changer zijn voor uw organisatie. Maar het is wel belangrijk dat het op de juiste manier wordt ingezet. Al is de hamer nog zo goed, niet alles is een nagel…

Scope

Een project tot een goed einde brengen vereist heel wat ervaring. Aan de basis van elk geslaagd project ligt steevast een duidelijke scope: de afbakening van het te realiseren projectdoel.

Tijdens de uitvoering moet de scope bewaakt blijven, en moet tegelijk ruimte geboden worden aan wijzigingen die toelaten om gaandeweg de optimale oplossing te realiseren.

Proof of Value

Niets is zo gewillig als een blad papier of een slideshow om een geweldige architectuur neer te zetten. Maar 'the proof is in the eating" en dus is het zaak om vroeg in het traject aan te tonen dat de beoogde technologie effectief de beloftes waarmaakt. Dat doen we door in één of twee sprints (lees: “op een paar weken tijd”) een proof of value architectuur neer te zetten (met andere woorden: “werkende software”) die zowel business als IT moet kunnen overtuigen dat hier de juiste keuzes zijn gemaakt.

Implementatie

Eenmaal de architectuur is neergezet kan de oplossing verder uitgebouwd worden in een serie van opeenvolgende sprints. We vermijden daarmee de big bang-aanpak waarbij de transitie op heel korte termijn wordt doorgevoerd. Met onze iteratieve en incrementele aanpak wordt de oplossing stelselmatig geïntroduceerd in uw organisatie die hiermee de kans krijgt om zich de oplossing eigen te maken op een haalbaar ritme. Gebruikerservaringen worden op die manier sneller teruggekoppeld naar het ontwikkelteam en zullen niet zelden een positief effect hebben op het eindresultaat. Tegelijk wordt het risico op een black-out hiermee sterk teruggedrongen.

Uitrol en begeleiding

Een werkende oplossing omvat zoveel meer dan een werkend IT-systeem. Uiteraard dient het systeem correct te worden geconfigureerd, opgebouwd en in werking gesteld, dat spreekt voor zich. De mensen zijn en blijven evenwel de vitale factor. Die staan dan ook centraal in onze aanpak. Dit weerspiegelt zich onder andere in de manier waarop we sleutelpersonen gaan betrekken bij het ontwerpen en testen vanaf de eerste prototypes. Voor tijdens en na de uitrol wordt ook de nodige zorg besteed aan organisatie, werkmethodes, documentatie en coaching dicht bij de mensen.

Nazorg

Elk project is als een boek: het kent een voorwoord, een inleiding, gaat verder met het opbouwen van de plot tot het uitmondt in een finale. En dan gaat het boek dicht… Zo ook een project.
Eenmaal het project is afgesloten, staat uw organisatie weer een stap verder en komen er weer nieuwe uitdagingen. Ook daar gaan wij graag het pad verder met u verkennen en helpen we proactief meedenken over de toekomst van uw bedrijf en hoe onze BI-oplossingen u daarin kunnen helpen.

meer over
Business Intelligence
Hebt u interesse in Business Intelligence? Contacteer Caroline voor een afspraak!