IT keuzes

Best-of-Breed or All-in-One

Bij het opstellen van een IT roadmap is een belangrijke beslissing of u als bedrijfsleider of IT-manager achter een traditionele All-in-One oplossing staat of eerder achter een Best-of-Breed oplossing waarbij verschillende toepassingen aan elkaar gekoppeld worden.

In de IT-wereld krijgen deze verschillende soorten toepassingen passende afkortingen. Enkele voorbeelden van toepassingen gerelateerd aan:

  • product: PLM, PDM, PIM 
  • engineering: CAD, CAM, CAE, LIMS 
  • operations/productie: MOM, MES, WMS, QMS, IIoT 
  • bedrijfsondersteuning: ERP, APS, TMS, DMS, EAM 
  • relatiebeheer: CRM, SRM, HRM

Betekent het dat u – als u voor een Best-of-Breed oplossing kiest – voor elk van deze functionaliteiten (waar u nood aan heeft) een apart pakket nodig hebt? Nee, zeker niet. Het is best mogelijk dat één pakket meerdere van bovenstaande functionaliteiten kan ondersteunen (bv. ERP en WMS  in één pakket).

Een belangrijk aspect bij het implementeren van een Best-of-Breed oplossing is het vastleggen van de scheiding van functionaliteiten: welk pakket is master van welke data? Welke (sub-)processen worden in welk pakket uitgevoerd en hoe wordt de nodige informatie tussen de verschillende systemen uitgewisseld? Etc.

Een typisch voorbeeld van een Best-of-Breed oplossing is het koppelen van een ERP en een MES pakket. i.deeds baseert zich bij het uitwerken van een dergelijke oplossing op de ISA-95 standaard. Heel wat ERP- en MES-pakketten zijn trouwens ook gebouwd volgens de ISA-95 standaard wat het koppelen van deze systemen vereenvoudigt.

BOB vs allinone - visual artikel Lien final.jpg

Welke oplossing voor uw bedrijf het meest geschikt is, hangt af van uw bedrijfscultuur, de complexiteit van uw bedrijf en uw visie: waar wilt u als bedrijf op korte en op lange termijn naartoe groeien? Maar ook de huidige situatie speelt een belangrijke rol: welke pakketten zijn er op vandaag en welke transities zijn er zinvol en haalbaar? Welke bedrijfsactiviteiten doet u vandaag en hoe zal dit in de toekomst evolueren?

Zowel de All-in-one als de Best-of-breed oplossing heeft zijn  eigen algemene pro’s en con’s. Deze moeten afgewogen worden ten opzichte van uw business case om een juiste beslissing te nemen.

bob vs allinone overview.png

i.deeds begeleidt u in het opstellen van uw IT roadmap en in de selectie van het juiste All-in-One platform of de juiste combinatie van pakketten in een Best-of-Breed oplossing én – niet onbelangrijk – i.deeds biedt u onafhankelijk advies bij de zoektocht naar de juiste implementatie partner(s) om uw roadmap te realiseren.

Hebt u interesse in IT keuzes? Contacteer Caroline voor een afspraak!