i.deeds Nieuws
20.09.2022

i.deeds inspiring session

vlericksession entreprise architecture

In deze sessie van opleiding Expand your Digital Horizon werd  EA – Entreprise Architecture uitgediept door Prof. Bjorn Cumps (Vlerick)  en Wouter Depoortere (Colruyt).

Wouter Depoortere is Chief van Myreas. En Myreas is verantwoordelijk voor de EA binnen de Colruyt Group. EA wordt sterk gedragen in de Colruyt groep, zelfs de CEO is er actief bij betrokken. Myreas bestaat uit 48 Enterprise IT en business architecten die in duo verantwoordelijk zijn voor een domein binnen de Colruyt groep.

Wat is Enterprise Architecture? 

John Zachman (IBM) definieerde in 1987 EA als de brug tussen strategie en implementatie. Gartner bouwde hierop verder en definieerde EA als een proces die bedrijfsvisie en strategie vertaalt in effectieve enterprise change.  EA moet dus de IT en business beslissingsnemers helpen bij het nemen van beslissingen. 

EA is dus niet enkel de verantwoordelijkheid van IT, maar evenzeer deze van de business. De business werkt met processen, componenten, informatie waarbij IT zich focust op applicaties, data en infrastructuur.

De Colruyt groep bestaat uit verschillende bedrijven actief in de food en non-food industrie in België, Frankrijk en Luxemburg. De groep is opgedeeld in verschillende units die autonoom kunnen werken maar waarin aan de hand van EA synergiën tussen de units worden gecreëerd om de efficiëntie van de (bedrijf)processen te verhogen. Colruyt maakt een onderscheid tussen verschillende units:

  • Business operating units, bv. Colruyt, Okay, … 
  • Business service units, bv. Fine foods die verkopen via de operating units
  • Group service operating units, bv. IT
  • Corporate operating unit, het bestuur.


Wat is de toegevoegde waarde van Enterprise Architecture?

Naast synergie en efficiëntie moet EA zorgen dat zaken minder complex zijn. Het geheel moet meer agile zijn zodat er sneller en gemakkelijker kan gereageerd worden op wijzigingen. De huidige wereld wordt gekarakteriseerd als volatiel, onzeker, complex en ambigu, ook gekend als de VUCA-world. Dit maakt dat er niet meer kan gepland worden voor meerdere jaren vooruit en dat aan dit plan vastgehouden moet worden. EA zorgt ervoor dat er snel kan worden gereageerd op de wijzigingen die zich voordoen.

De manier waarop EA benaderd wordt is sterk gewijzigd. In het verleden werd EA aanzien als "puzzelen voor gevorderden" waarbij het eindresultaat steeds gekend is en de stukjes op slechts één manier kunnen gebruik worden.  Dit resulteerde in een lage wendbaarheid. EA is geëvolueerd naar een "tangram" waarbij de stukjes losgekoppeld zijn en waardoor ze herbruikbaar of uitwisselbaar zijn zonder wijzigingen aan de andere stukjes. Dit resulteert in verhoogde wendbaarheid.

VlerickSlide1

Colruyt begon het BC-landschap te bouwen als een tangram waarbij de Business Capabilities aanzien worden als unieke en onafhankelijke bouwstenen die opnieuw kunnen gebruikt worden in verschillende value stream processen door een of meerder operating units, merken, diensten … 

Een Target Operating Model (TOM) wordt gebruikt bij de creatie van BC. Een operating model ondersteunt in het beslissen over de standaardisatie en integratie van bedrijfsprocessen. Standaardisatie leidt tot een verhoogde efficiëntie en voorspelbaarheid wat op zijn beurt aanleiding geeft tot een verhoogde output. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vier modellen: 

  1. Diversificatie: lage standaardisatie, lage integratie 
  2. Coördinatie: lage standaardisatie, hoge integratie 
  3. Replicatie: hoge standaardisatie, lage integratie 
  4. Unificatie: hoge standaardisatie, hoge integratie 
VlerickSlide2

Vervolgens wordt pace-layering (Gartner) gebruikt om de BC te karakteriseren op basis van het differentiërend vermogen en de investeringshorizon van de IT-systemen. Het differentiërend vermogen geeft weer in welke mate IT een differentiator kan zijn. Een onderscheid wordt gemaakt tussen uniek en commodity waarbij uniek een hoog differentiërend vermogen heeft en commodity een laag differentiërend vermogen toont. 

De investeringshorizon geeft weer hoelang gebruikt kan gemaakt worden van een systeem voordat het vervangen wordt. Een onderscheid wordt gemaakt tussen core (>5 jaar –  staat voor zekerheid en duurzaam), dynamisch (1 tot 5 jaar – staat voor leren) en innovatief (< 1 jaar – staat voor innovatief en experimenteren).  

VlerickSlide3

De pace-layering kan dan ook gebruikt worden om te beslissen of een standaard tool (commodity) zal aangekocht worden of maatwerk nodig is (uniek) om de processen van de BC te beheren.