Plaats je mensen centraal!

xxxx

We komen van ver...

Doorheen de jaren is er heel wat veranderd in hoe bedrijven omgaan met hun medewerkers. De afgelopen twee decennia zien we een verschuiving van autoritaire zaakvoerders naar onderneming die de medewerkers een meer prominente plaats geven in de organisatie. Zo worden mensen zorgvuldig gekozen naar ervaring, persoonlijkheid en motivatie, en worden ze vervolgens binnen een team geplaats waar ze hun eigen rol invullen ten dienste van de bedrijfsdoelen. Door middel van een duidelijke rolbeschrijving, duidelijke doelstellingen en/of prikkelende KPI's worden ze gestimuleerd om de bedrijfsdoelen mee te realiseren. Het collectief wordt altijd centraal geplaatst, het individu ondergeschikt aan het collectief en de uiteindelijke bedrijfsdoelen.

Draai de rollen om

Deze aanpak heeft echter ook zijn valkuilen, omdat het individu altijd ondergeschikt blijft aan de collectieve doelen van de organisatie. Bij Finsiders draaien we de rollen dan ook volledig om. We geloven immers dat we niet mogen vertrekken vanuit de bedrijfsdoelen, maar net vanuit de persoonlijke doelen en interesses van onze medewerkers zelf. We luisteren naar wie ze zijn en waar hun interesses en ambities liggen. Op deze manier creëren we een job en organisatie op hun maat. We omkaderen hen met de juiste mensen, kennis en organisatie om die eigen doelen te realiseren. We hebben hier zowel oog voor de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, maar evenzeer het menselijke verhaal. Finsiders, de naam zegt het zelf, staat er voor en door de medewerkers en samen maken we elkaar beter.

Gemeenschappelijke doel voor ogen

Waar we de afgelopen twee decennia een shift zien naar een individueel collectivisme, moeten we vandaag meer dan ooit de kaart trekken van het individu. In een krappe arbeidsmarkt waar goeie medewerkers schaars goed zijn, is het belangrijk om jouw huidige medewerkers aan boord te houden en nieuw talent warm te maken voor jouw verhaal. Elk individu heeft echter z'n eigenheid en het is belangrijk om jouw verhaal ook hun verhaal te maken. Simon Sinek raakte al aan dat we de betrokkenheid van de medewerkers moeten vergroten. Belangrijk hierbij is om de persoonlijke en collectieve doelen op eenzelfde lijn te krijgen. Vergeet echter niet dat ook dan elk individu nog steeds uniek blijft. De einddoelen zijn misschien gelijk, maar de manier waarop en de accenten die gelegd worden zijn steeds anders. zijn

Het belang van de flexibele organisatie

Als organisatie moeten we dan ook bereid zijn met een zekere mate van onzekerheid om te gaan. Wanneer iemand een andere richting uit wil of een andere kijk heeft op zaken, moeten we als organisatie ook bereid zijn om hierin mee te gaan. In een wereld waar alles rond om ons steeds veranderd, streven we naar een zekere mate van stabiliteit en dat is perfect begrijpelijk. Desondanks moeten we onszelf en ons businessmodel toch steeds weer heruitvinden of optimaliseren. Waarom dit dan ook niet doen binnenin de organisatie? Laat ons daarom verandering zien als een positief woord. Een woord die gelijkstaat aan persoonlijke en collectieve groei. Een woord dat symbool staat voor de duurzame relatie tussen werknemer en werkgever en de kans om samen succesvol te zijn.

Laat dit dan ook een pamflet zijn om meer ruimte te geven aan het individu, maar evenzeer aan het werkgeluk van zowel bedrijf als medewerker. Laat ons samen nadenken over hoe we als werkgever en werknemer elkaar kunnen versterken

Samen zoeken

Een ander aspect wat vaak ook vergeten wordt - en dat toont opnieuw het menselijk en persoonlijke aan - is dat meeste mensen ook niet altijd weten waar ze precies naartoe willen gaan. Met Finsiders laten we het groeitraject dan ook volledig open. Mensen kunnen op elk moment de keuze kunnen maken om een andere richting uit te gaan, met de nodige begeleiding in deze transitie. We begrijpen uiteraard dat wij een businessmodel hebben die zich perfect leent hiertoe, maar als organisatie is het belangrijk om hier stil bij te staan. Iemand met de juiste vaardigheden en ervaring in de organisatie kan perfect een andere rol opnemen en daar een eigen dimensie aan geven.