pin.all in de kijker op Agoria infosessie

Op 26 maart heeft Agoria, in nauwe samenwerking met de RSZ, voor de vierde keer een informatiesessie over de nieuwe reglementering inzake de aanwezigheidsregistratie georganiseerd. 180 deelnemers uit verschillende sectoren en markten namen deel: metaalproducten, mechatronica, energie, contracting , building technologies, ICT,... 

i.deeds gaf er een korte presentatie over pin.all: een eenvoudige oplossing in de cloud voor aanwezigheidsregistratie.

Bekijk hier alle foto's van dit event.