Bedrijfsprocessen

Begeleiding IT implementaties en digitale transformaties

Nadat u een IT-keuze hebt gemaakt, begint het pas! Het implementatieproject is iets waar u als bedrijf niet vaak mee geconfronteerd wordt en waar u wellicht de wildste verhalen over hoort: projecten die meer dan dubbel zolang duren dan verwacht, projecten die tot 5 keer meer kosten dan verwacht, ... Om niet in dit rijtje te passen met uw IT-implementatieproject, is het zinvol om u door ervaren consultants te laten begeleiden.

Tijdens de begeleiding van een software implementatieproject (bv. ERP, MES, WMS, ...) is i.deeds de ideale partner om als onafhankelijke derde partij, zowel de software implementator als de klant bij de les te houden. Enkel zo kan een IT-project binnen de vooropgestelde timing, budget en scope opgeleverd worden.

Voor i.deeds is de begeleiding van IT-implementaties dagelijkse kost. Onze consultants nemen de rol op van projectleider voor de klant en dragen zo bij aan de succesvolle digitale transformatie van onze klanten.

Onze projectaanpak gaat uit van change management. De verandering die een dergelijk project met zich meebrengt moet door de organisatie gedragen worden. We besteden steeds voldoende aandacht aan de betrokkenheid van de key-users: zij moeten hun rol als ambassadeurs van de verandering met veel enthousiasme opnemen.

Hebt u interesse in Bedrijfsprocessen? Contacteer Caroline voor een afspraak!