i.deeds Blog
19.02.2021

Corporate Performance Management?

Corporate performance management (CPM) is de integratie van processen, methoden en systemen met als doel om een organisatie te sturen.

Het doel van CPM is om een duidelijk overzicht te geven in de voortgang en de prestaties van de verschillende afdelingen en departementen.  Dit overzicht moet de organisatie helpen om juiste beslissingen te kunnen nemen. Het begrip werd in 2001 geïntroduceerd door Gartner Research (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/... )

Performance Management is duidelijk geen nieuw gegeven.  Bedrijven zijn al altijd in de ban geweest om hun prestaties, zowel financieel als kwalitatief, te meten en te managen.  Sinds de jaren 20 van de vorige eeuw raakte de “Shewhart cycle”, onder impuls van Edwards Deming, steeds populairder om aan “continuous quality improvement” te doen. Vandaag refereert men vaak naar PCDA of de kwaliteitscirkel van Deming.

Plan-do-check-act circle-deming.png

Kwaliteitscirkel van Deming - PCDA. 

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming.  Plan-Do-Check-Act is een zich herhalend managementmodel in vier stappen dat wordt gebruikt voor continue procesverbetering.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.


De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

 • PLAN: ontwerp een plan voor de verbetering van de bestaande werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK

(bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming)

Wat zijn de voordelen van Plan-Do-Check-Act?

 • Het stimuleert continue verbetering van processen. 
 • Het laat toe om mogelijke oplossingen te testen op kleine schaal en in een gecontroleerde omgeving. 
 • Het voorkomt het proces van terugkerende fouten. 
 • Het biedt een gestandaardiseerde methode om continue verbetering te bereiken die door werknemers in elke afdeling kan worden gebruikt om nieuwe problemen op te lossen. 
 • Het voorkomt tijdverspilling door het implementeren van ineffectieve of inferieure oplossingen. Het bevordert teamwork door middel van brainstorming en probleemoplossingstechnieken. 
 • Het helpt om obstakels intern te overwinnen, waardoor het niet duur is.

Corporate Performance Management:

De ontwikkeling van informatiesystemen heeft duidelijk een invloed gehad op de manier waarop we het plan-do-check-act principe op vandaag toepassen.

Door de toevloed van beschikbare management-informatiesystemen kan er vlugger en beter bijgestuurd worden.

In principe is dit nog steeds de plan-do-check-act-methode maar is de term Corporate Performance Management actueler en accurater.

Corporate Performance Management (CPM) verwijst naar een geïntegreerde managementbenadering die strategische doelen rechtstreeks koppelt aan de operationele en financiële activiteiten die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken.

CPM Waarde creatie.jpg

Processen en software

De processen die hierin vaak benoemd worden, zijn:

 • Budgeting & planning 
 • Consolidatie & closing 
 • Management rapportering
 • Predictive Forecasting

  Al deze processen kunnen tegenwoordig perfect ondersteund worden met software en tools.
  Zo kan de focus van de organisatie liggen waar de meeste meerwaarde gerealiseerd wordt en dit is in de business zelf,  in plaats van bij het verzamelen en verwerken van data.

  De i.deeds CPM-aanpak berust op 4 belangrijke pijlers zoals weergegeven in de afbeelding

  • Proces: het in kaart brengen, analyseren en optimaliseren van de processen.
  • Technologie: welke technologie kiezen ter ondersteuning van de CPM?
  • Data: een solide data architectuur opzetten om de datastromen te informatiseren is een key-element om de juiste te kunnen verwerven
  • Organisatie: het is ook wenselijk om de interne organisatie bij te sturen zodat er een finance business partner rol wordt gecreëerd die de interactie zoekt met de andere departementen om intern de organisatie efficiënter te maken

  Welke CPM tool kiezen?

  Als onafhankelijke partij ontzorgen wij onze klanten door de processen in kaart te brengen, te analyseren en te optimaliseren.

  Precies door deze procesanalyse krijgen we een klare kijk de behoeften van de organisatie en kunnen wij accenten en prioriteiten leggen waar wij als onafhankelijk partij mee aan de slag kunnen om de best passende CPM tool te kiezen.

  Vandaag zetten we er één in de kijker.

  Een belangrijke partner die een kwalitatieve oplossing biedt is IBM met hun krachtige IBM Planning Analytics.

  IBM Planning Analytics is een geïntegreerde planningsoplossing die gebruik maakt van AI om planning, budgettering en forecasting te informatiseren en intelligentere workflows te stimuleren.

  IBM Planning Analytics laat toe om snel en eenvoudig nauwkeurigere plannen te maken voor financiële operaties, verkoop, supply chain en alles daarbuiten.

  Deze enterprise performance management-tool is gebouwd op TM1, IBM's krachtige rekenmachine, die bewezen heeft met grote datasets te kunnen werken en snelle berekeningen in realtime te kunnen uitvoeren.

  Mede daardoor is IBM Planning Analytics een zeer goede tool voor prognoses en scenario-analyses.

  Wilt u meer weten over onze aanpak of over IBM Planning Analytics?
  Of wilt u de volledige white paper ontvangen? 
  Laat gerust een bericht  via deze website of mail ons op info@ideeds.be
  Wij helpen u graag verder!